Skip to main content

Odszedł Stanisław Rudzki

Zmarł Stanisław Rudzki, nauczyciel, wychowawca, trener, działacz sportowy, społecznik, wieloletni radny powiatu gliwickiego, człowiek znany całym pokoleniom knurowian. Miał 75 lat. 

Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 12:00 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie. Po Mszy Świętej ostatnie pożegnanie nastąpi na cmentarzu miejskim przy ulicy 1 Maja. 

Był absolwentem poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, a także trenerem I klasy piłki ręcznej i II klasy pływania, wykwalifikowanym ratownikiem wodnym WOPR oraz instruktorem rekreacji. Przez całe dziesięciolecia, pracując w knurowskich szkołach jako nauczyciel, poprzez sport kształtował ciała i umysły najmłodszych. Troszczył się o uczniów, dbając o ich edukację zdrowotną, działając na rzecz promocji zdrowia wśród najmłodszych, kształtując w nich nawyk uprawiania ćwiczeń fizycznych. 
Promował zdrowy tryb życia także wśród dorosłych. Jako wolontariusz organizował festyny, turnieje, spartakiady, biegi masowe, festiwale sportowe, wycieczki i obozy sportowe. 
Był jednym z założycieli i trenerem powstałego w 1981 roku Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Unia” Knurów. W 2003 r. założył Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Knurowie, którego został prezesem. Swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą zawsze chętnie dzielił się z młodszymi kolegami po fachu – dla knurowskich nauczycieli prowadził kursy doskonalenia zawodowego. Był pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Szkół Sportowych w Knurowie, a także, przez wiele lat, trenerem Kadry Makroregionu Śląskiego w piłce ręcznej juniorów i juniorek młodszych. 
Za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Świadectwem jego kunsztu były liczne osiągnięcia sportowe jego podopiecznych. Wychował wiele reprezentantek Polski w piłce ręcznej. W 1994 r. został uznany najlepszym trenerem województwa śląskiego. Spora część jego wychowanków poszła w jego ślady, wybierając zawód nauczyciela. Po przejściu na emeryturę jako wolontariusz kontynuował pracę z młodzieżą, prowadził w Stowarzyszeniu sekcję piłki ręcznej. Dbał też o starszych – na Uniwersytecie Trzeciego Wieku uczył pływania. 
Stanisław Rudzki był typem społecznika. Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności było dla niego czymś naturalnym. Był członkiem Rady Powiatu Gliwickiego w kadencjach 2006-2010 i 2014-2018 i 2018-2024. Liczył na to, ze będzie mógł kontynuować tę działalność także w kolejnej kadencji. 
W ciągu swojego intensywnego życia pełnił też wiele innych społecznych funkcji - był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, członkiem Rady Społecznej Szpitala czy przewodniczącym Koła Nr 4 Emerytów w Knurowie. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP oraz Laurem Knurowa.
Wśród wielu aktywności znajdował też czas na hobby – jego wielką pasją była praca w ogródku.