Odznaczenia

SLZPR Katowice
Komisja ds. odznaczeń
SlZPR

Skład komisji

  • Przewodniczący:
    Musialik Paweł
  • Członkowie:
    Bartyzel Ewelina,
    Mach Ryszard,
    Wrzeski Alfred

W grudniu 2016r. odbyły się nowe wybory do Zarządu Śl. ZPR . Nowo wybrany Prezes Marcin Zubek powołał na przewodniczącego Komisji Odznaczeń Pawła Musialika. Przewodniczący Komisji poprosił o pomoc w działaniu Ewelinę Bartyzel, Ryszarda Macha i ALfreda Wrzeskiego. Propozycję tę zatwierdził Zarząd Śl.ZPR.

Na stronie internetowej, w zakładce Komisji znajdują się formularze wniosków na odznaczenia ZPRP, jak i Śląskiego ZPR.

Komisja prosi o rzetelne przygotowanie wniosków i wypełnianie wszystkich wymaganych pól wyłącznie komputerowo.

Przypomina się, że wniosek o wyższe odznaczenie, wymaga umotywowania po przyznaniu niższego odznaczenia. Wnioski należy składać z wyprzedzeniem (tj. około 2-3 miesięcy przed planowaną datą wręczenia odznaczenia) w siedzibie Śl. ZPR - osobiście lub listownie. Wcześniejsze przysłanie wniosku, pozwala na sprawdzenie pod względem merytorycznym i dokonanie ewentualnych uzupełnień przez wnioskodawcę.

W załącznikach na stronie Komisji Śl. ZPR znajdują się zasady przydzielania odznaczeń ZPRP.

Komisja udziela wszelkich informacji na tematy związane z odznaczeniami Śl. ZPR jak również ZPRP.

Należy pamiętać o tych co pomagają, w tworzeniu dobrego wizerunku Piłki Ręcznej i nie pozwolić żeby o nich zapomniano.

Katowice 01.03.2017
Przewodniczący KO Śl.ZPR
Paweł Musialik

Komisja ds. odznaczeń ŚlZPR

© 2019 Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach. ALL RIGHTS RESERVED