Skip to main content

2023/2024 sezonem Fair Play

7 września Międzynarodowym Dniem Fair-Play. Dlatego właśnie dzisiaj pragniemy podzielić się informacją, iż tegoroczny sezon rozgrywkowy przeprowadzony będzie pod hasłem WE PLAY FAIR PLAY czyli CZYSTO GRAMY W RĘCZNĄ NA ŚLĄSKU.

Mamy nadzieję, iż zasady fair-play (jak: uczciwa rywalizacja, szacunek do przeciwników i sędziów, sport bez dopingu), staną się nieodłączną częścią naszej gry.
Po zakończonych rozgrywkach planujemy wyróżnić zespoły grające według zasad fair-play.

WE PLAY FAIR PLAY czyli CZYSTO GRAMY W RĘCZNĄ NA ŚLĄSKU

projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji Santander Bank Polska S.A im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu”.

Santander Fundacja

We wszystkich kategoriach rozgrywek młodzieżowych Śl. ZPR w sezonie 2023/2024 prowadzona będzie klasyfikacja Fair Play. Za kary nałożone w trakcie zawodów drużyny obciążane będą punktami wg poniższej tabeli:

Kary dla zawodników

Kary dla zawodników Punktacja
U - Upomnienie (żółta kartka) 1
2 min - Kara 2 minut 3
D - Dyskwalifikacja (bezpośrednia czerwona kartka) 6
N - Dyskwalifikacja z opisem (czerwona + niebieska kartka) 9

Kary dla osób towarzyszących

Kary dla osób towarzyszących Punktacja
U - Upomnienie (żółta kartka) 2
2 min - Kara 2 minut 4
D (z gradacji) - Dyskwalifikacja (czerwona kartka) dla osoby towarzyszącej wynikająca z gradacji kar 6
D (bezpośrednia) - Dyskwalifikacja (czerwona kartka) dla osoby towarzyszącej otrzymana bezpośrednio 7
N - Dyskwalifikacja z opisem (czerwona + niebieska kartka) 10

Drużyna, która uzbiera najmniej punktów w swojej kategorii wiekowej zostanie uhonorowana na zakończenie sezonu. W przypadku równej liczby punktów uprzywilejowana będzie drużyna, która zajmie wyższe miejsce w rozgrywkach.