Skip to main content

Wybraliśmy nowe logo!

Wraz z wybiciem północy, wystrzałem korków szampana i rozpoczęciem nowego roku, zakończyliśmy otwarte głosowanie na nowe logo Śląskiego Związku Piłki Ręcznej! Ostateczne rozstrzygnięcia były sprawą otwartą aż do samego końca, ponieważ końcowa różnica między poszczególnymi propozycjami wyniosła jedynie kilkanaście głosów. Nas najbardziej cieszy duża liczba oddanych głosów, co wskazuje na wysoki poziom zaangażowania w wybór całego środowiska śląskiej piłki ręcznej oraz bardzo wiele pozytywnych wiadomości, które otrzymaliśmy bezpośrednio. Dziękujemy! 

Należy dodać, że proces przygotowania finalnych propozycji nie był prosty i była w niego zaangażowana cała grupa osób. Ale po kolei...

Decyzja o konieczności odświeżenia wizerunku była podyktowana chęcią szerszego otwarcia się naszego stowarzyszenia na różnego rodzaju partnerstwa. Bardzo lubiliśmy nasz poprzedni znak graficzny, jednak na przestrzeni wielu lat stał się on słabo przystającym do realiów współczesnego biznesu. Związek sportowy powinien kojarzyć się z dynamiką działania i nowoczesnością, co chcemy zasygnalizować m.in. poprzez nowe logo.

Początkowe główne założenia jakie przyjęliśmy były następujące:

  • logo powinno być utrzymane w oficjalnej kolorystyce Województwa Śląskiego, czyli niebiesko-biało-żółtej,
  • logo powinno być w miarę możliwości minimalistyczne oraz łatwe w interpretacji przez odbiorców,
  • identyfikacja wizualna powinna być nowoczesna i energetyczna oraz posiadać nawiązanie do Województwa Śląskiego.

Następnie wskazano przykładowe znaki graficzne, mogące stanowić kierunek prac jak i również antywzorce. Na tej podstawie został rozpoczęty proces zbierania ofert. Decyzja o podjęciu współpracy z firmą Solo Studio (spośród kilkudziesięciu innych ofert) była podyktowana przede wszystkim bogatym portfolio oraz przedstawionym już na samym wstępie szczegółowym podejściem do realizacji projektu. Oddajmy głos twórcy p. Marcinowi Mikołajczykowi:

"Biorąc pod uwagę wytyczne oraz fakt że logo nawiązujące do kontaktowego sportu, projekt dla Śląskiego Związku Piłki Ręcznej powinien być bardziej dynamiczny niż statyczny i oddawać ducha sportu oraz pazur gry i waleczność. Podsyłam propozycje nawiązujące w części do postaci/postur graczy występujących podczas gry. Śl. ZPR jako organizacja pragnąca rozwijać się a także otwierać na nowe rynki i sponsorów koresponduje z pojęciem dynamiki stąd też był to główny, acz nie jedyny, motyw przewodni projektów"

Po wielu analizach i modyfikacjach zdecydowano się, przy aprobacie Zarządu Śl. ZPR, na wybór trzech koncepcji, w różnym ujęciu nawiązujących do sylwetek szczypiornistów oraz obrysów Województwa Śląskiego. Oczywiście zawsze występuje niewielkie ryzyko zmian administracyjnych ale po pierwsze aby wpłynęły one na ogólny kształt województwa przedstawiony w logo, musiałyby być one znaczące, a po drugie takiemu samemu zagrożeniu podlega chociażby przyjęta kolorystyka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych przypadków zostaną po prostu dokonane niezbędne aktualizacje.

Na koniec podjęto decyzję o przeprowadzeniu otwartego głosowania, jako najlepszej naszym zdaniem formie wyrażenia opinii przez całą śląską handballową społeczność i uzyskania przez samo logo większej akceptacji. Tym bardziej z ogromną radością obserwowaliśmy, jak wiele osób postanowiło wyrazić w ten sposób swoje zdanie!

Mamy nadzieję, że nowy znak szybko stanie się świadkiem wielu sukcesów naszych zespołów!