Wybory w Kolegium Prezesów

Upłynęła czteroletnia kadencja Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej.

Zgodnie z regulaminem dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego gremium na kolejne czterolecie. Przewodniczącym został jednogłośnie Prezes Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach - Marcin Zubek. Funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono Sławomirowi Ptakowi - Prezesowi Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej.


© 2019 Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach. ALL RIGHTS RESERVED